top of page
אבחון והערכה (20).png

הערכה ואבחון

מהו הקושי המרכזי שלך סביב דימוי גוף? עם אילו אתגרים נפשיים וגופניים את.ה מתמודד.ת? מה הקשר בין הקושי הנוכחי שלך לבין סיפור חייך בכללותו? מהם כוחות ההתמודדות והחוסן שיש לך? מה חשוב לך בחייך? ובטיפול? כל אלו  ועוד הם גורמי הערכה חשובים לתפירת טיפול מותאם ומיטיבי.

הטיפול במרכז מתחיל בתהליך של הערכה, שכולל ראיון קליני ומילוי שאלונים. תהליך הערכה אורך לרוב 2 מפגשים, ובסופו הפונה מקבל מכתב המשגה סביב פנייתו. במידה וההמלצה היא לטיפול במרכז, מוצעת תוכנית טיפולית. במצבים שההערכה היא שהטיפול במרכז אינו מתאים לצרכי המטופל.ת, תינתן המלצה לטיפול מחוץ למרכז. שירותי אבחון והערכה הם השלב הראשון בפנייה לטיפול במרכז, והם עומדים גם בפני עצמם כדי לסייע לפונים בהבנת מצבם וסיוע בהתאמת טיפול.

מה נלווה.png
סטורי123.png
לוטוס.png
bottom of page