top of page
מקצועי.png

עבודה רב-מקצועית

דימוי גוף הוא נושא מרתק שמערב היבטים נפשיים וגופניים. על מנת לתת מענה מיטיב, צוות המרכז הוא צוות מיומן ורב-מקצועי, שנותן מעטפת לצרכים הייחודיים של א.נשים המתמודדים עם קשיים בדימוי גוף. במרכז מתקיימת חשיבה צוותית והתייעצויות מקצועיות במטרה להתאים את הטיפול למטופל, ולאפשר קבלת ייעוץ פסיכיאטרי, רפואי, דיאטני ופיזיותרפיסטי על ידי אנשי מקצוע שעובדים בתחום של דימוי גוף.

People in Park
bottom of page