top of page

אח לילד עם ADHD


לאחים יש תפקיד חשוב בהתפתחות האישיות והתפקוד הרגשי של ילדים. מערכות יחסים עם אחים יכולות להשפיע על חיי החברה של הילד, אישיותו, סגנון ההבעה הרגשי ועוד ועוד. הבנת חשיבות האחים הובילה לכך שמחקרים רבים עסקו בבחינת ההשפעה שיש לילדים עם הפרעות שונות כמו אוטיזם, שיתוק מוחין, תסמונת דאון ועוד הפרעות ולקויות התפתחותיות על חייהם של אחים בעלי התפתחות תקינה. בעיקר נחקרו הפרעות בעלות סממנים ויזואליים ברורים ובולטים או התנהגויות חריגות בצורה מיוחדת וההשפעה שלהם על התפקוד הרגשי של האחים ללא ההפרעה. במחקרים אלו נמצא כי כאשר יש אח עם מחלה או הפרעה התפתחותית, ניתן לצפות בדרך כלל ליותר קונפליקטים ועימותים בין האחים ובין ההורים והאחים. כמו כן, נצפו יותר קשיים רגשיים (חרדה, דיכאון) בקרב אחים לילדים מאובחנים לעומת ילדים אשר אין להם אח בעל קושי מאובחן במשפחה. ממחקרים אלו ניתן לשער כי ילדים שאחד מאחיהם הוא בעל הפרעות קשב וריכוז יושפע מכך. ואכן, במחקרים נמצא כי מערכת היחסים של אחים לילדים עם ADHD נוטות להיות סוערות ומתוחות. נראה כי ילדים שאינם סובלים מהפרעות קשב וריכוז, מתעייפים בסופו של דבר מלנסות להבין ולקבל את ההתנהגויות הלא צפויות של האח עם בעיית הקשב. לעיתים הם חשים דחייה כלפי האח בעל הקשיים הרבים או קנאה על תשומת הלב הרבה וההקלות שהוא מקבל מהוריו. לעיתים ילדים שיש להם אח עם הפרעת קשב וריכוז קשה בעלי סימפטומים אגרסיביים חווים עצמם כקורבן ולעיתים הופכים להיות אגרסיביים בעצמם כלפי חברים וסביבה קרובה. מחקר שבדק את התפקוד הפסיכולוגי של אחים לילדים עם ADHD מצא כי הם נבדלים מילדים ללא אחים עם ADHD באופן משמעותי ברמות הכעס שיש להם, אך אינם שונים ברמות החרדה והדיכאון. המחקר מסביר את רמות הכעס הגבוהות אצל ילדים אלו בעליה במושקעות של ההורים ובתשומת הלב לילד אחד, לעיתים על חשבון ילדים אחרים במשפחה, לחץ מצד ההורים כלפי האחים ללא האבחנה לפצות על הלקויות של האח עם ADHD, ומתח משפחתי קבוע עקב קשיים שמעורר הילד עם האבחנה.

Comments


bottom of page