top of page

טיפול משולב בהפרעות קשב


טיפול בהפרעת קשב וריכוז נועד לעזור לאדם או לילד עם האבחנה לרכוש כלים ואסטרטגיות שיעזרו לו להתמודד עם קשייו ולהגיע למימוש אישי על אף המגבלה. חשוב לציין כי לא ניתן "לתקן" או "לרפא" הפרעת קשב וריכוז, זוהי הפרעה שתלווה את האדם מהילדות לאורך כל חייו, אולם ניתן בהחלט לאפשר לאדם לתפקד בצורה יעילה ועקבית בחייו באופן כזה שהוא יחווה עצמו כבעל מסוגלות. טיפול בהפרעת קשב באופן יעיל מושג באמצעות שילוב בין מספר גישות טיפוליות:


גישה מערכתית. גישה זו כוללת התיחסות רחבה לסביבה בה חי האדם או הילד והכוחות הקיימים בסביבה זו. מערכות היחסים, הציפיות וכל יחסי הגומלין שיש בסביבה,כל אלו נלקחים בחשבון. כחלק מגישה זו יש צורך בהסברה מקיפה לאנשים הנמצאים ביחסי גומלין עם האדם או הילד לגבי התמודדויותיו וקשייו. מטרת ההסברה למנוע האשמות ומתחים הנובעים מחוסר הבנת הבעיה. מטרה נוספת של ההסברה היא קביעת יעדים וציפיות ריאלים של הסביבה כלפי האדם על מנת לתת סיכויים טובים יותר להצלחתו.


טיפול תרופתי בהפרעות קשב וריכוז. טיפול תרופתי בהפרעות קשב וריכוז נעשה על ידי תרופות מעוררות. מאחר וקיים בסיס נוירולוגי להפרעת קשב וריכוז נמצא כי נוירוטרנסמיטורים (מוליכים עצביים במוח) מסוימיים מצמצמים חלק מהסימפטומים של ההפרעה.


טיפול קוגנטיבי התנהגותי בהפרעות קשב וריכוז. בטיפול זה מתבצעים ניתוח ובחינה של תהליכים מחשבתיים הקשורים בהפרעה, או תורמים להחרפת הסימפטומים. בעקבות הבנה של מחשבות שאינן רציונליות, ניתן לבחון תגובות לא אדפטיביות ולנסות לשנותן. בנוסף להבנה של הפרעת קשב וריכוז יש חשיבות מכרעת לתרגול ואימון של תגובות והתנהגויות תפקודיות יותר. לדוגמא: צמצום מודע של גירויים חיצוניים העלולים להוות מכשול בדרך להשגת יעד, הצבת גבולות חיצוניים שיעזרו לאדם עם הפרעות קשב וריכוז להימנע מתגובות אימפולסיביות ופזיזות. חלק מהטיפול יתמקד גם בהשלכות של הפרעת קשב וריכוז על הערך העצמי של האדם, ועל תחושת המסוגלות שלו מול דרישות המציאות.


אנשים רבים פונים לטיפול או מפנים את ילדם להערכה במטרה לקבל טיפול תרופתי להפרעות קשב מתוך תפיסה כי בעזרתו יצליחו להתרכז יותר טוב ויקבלו פתרון לכל קשייהם. אולם ידוע כי טיפול תרופתי בלבד, משפר את התפקוד לטווח קצר בלבד ואינו יכול לעזור במידה והאדם או הילד חסר מוטיבציה לשינוי. התרופה אינה מלמדת את הכישורים ההכרחיים, אך היא מקלה על רכישת הכישורים הללו.

Comments


bottom of page