top of page

מבחן MOXO


מבחן MOXO הוא מבחן ביצוע מתמשך (CPT) ממוחשב, הבודק את יכולות הנבדק בממדי קשב וריכוז שונים. המבחן נמשך רבע שעה כשנעשה אבחון הפרעות קשב בילדים, ו-18 דקות כשנעה אבחון הפרעות קשב למבוגרים או מתבגרים. אמינות מבחן MOXO מחקר בינלאומי שנערך על ידי ד"ר איתי ברגר, נוירולוג ילדים מהמרכז הרפואי הדסה, ופרופ' יאן בוטלר, פסיכיאטר ילדים ומתבגרים ממכון דונדרס למוח, קוגניציה והתנהגות בהולנד, מצא כי מבחן MOXO מזהה 90% מהפרעות הקשב.


למי מבחן MOXO מתאים?

למבחן שתי גרסאות, לילדים בגילאי 7-12 ובוגרים מעל גיל 13. כיום הוא מתאים לבני גילאים אלו. כיום נעשית עבודה לצורך הוצאת גרסה שתתאים לילדים צעירים יותר.


במה MOXO שונה מסוגים אחרים של מבחני קשב וריכוז?

  • · סביבה המדמה את המציאות. מבחני קשב וריכוז אחרים בודקים את תפקוד הנבדק ללא הפרעות, מצב נדיר למדי ביומיום. בניגוד למבחנים אלו, מבחן MOXO בודק כיצד הנבדק מתפקד גם ללא הפרעות אך גם כשיש הפרעות ויזואליות, רעשים או שניהם. הדבר מאפשר לאתר הפרעות קשב שאולי לא היו מתגלות ללא הוספת המסיחים, ולמקד את קשיי הנבדק על ידי השוואת התפקוד שלו בתנאים השונים (למשל, תפקודו ללא מסיחים, לעומת תפקודו כשיש רעשים מפריעים).

  • · הפרדה למרכיבי קשב שונים. המבחן בודק ארבעה מרכיבי קשב: קשב, תזמון, היפראקטיביות ואימפולסיביות, שיפורטו בהמשך. הפרדה זו מאפשרת לאתר את נקודות החוזק והחולשה של הנבדק, מסייעת להפריד בין בעיות קשב לבעיות על בסיס רגשי עוד.

מהם מרכיבי הקשב הנבדקים ב-MOXO? במבחן MOXO נבדקים ארבעת המימדים הבאים:

  1. קשב. עד כמה הנבדק קשוב למשימה, כלומר, עד כמה הוא מצליח לשים לב לחלק מסוים מהמרחב ולהגיב למתרחש בו. בעיות קשב יכולות להתבטא בהקשבה ממושכת לדברי אחרים (בכיתה, בשיחה, בישיבת צוות ועוד), בתשומת לב לפרטים ועוד.

  2. תזמון. יכולת הנבדק להגיב בצורה נכונה ובזמן המתאים. לא די להיות קשוב לאזור שאמורים להתמקד בו, ללא יכולת להגיב בזמן, הקשב יכול להיות חסר תועלת. כך למשל, נהג שזיהה כי הרכב שלפניו בולם אך אינו מצליח לבלום בזמן, עלול להיות מעורב בתאונה. תזמון קשור למגוון פעולות, כגון תגובה לדברי האחר בשיחה, נהיגה, ספורט או ביצוע משימות קצובות בזמן.

  3. אימפולסיביות. תגובה מהירה ללא בחינה של כל הפרמטרים, כשיתכן והאדם היה בוחר להגיב בצורה שונה לו היה מחכה עוד זמן קצר ונותן למידע ולהשלכות של מעשיו לשקוע. אפשר לראות התנהגות אימפולסיבית בהתפרצות לדברי האחר, מענה מהיר ושגוי או זמן לא מתאים לשאלות בכיתה או אמירת דברים שהאדם מתחרט עליהם לאחר מכן.

היפראקטיביות. ביצוע מופרז של פעולות, למשל תזוזה מתמדת או ביצוע מספר רב של פעולות במקביל. היפראקטיביות יכולה לגרום לבעיות כשהיא מפריעה לאנשים אחרים הנמצאים בסביבת האדם (למשל תיפוף על שולחן המפריע לשאר התלמידים בכיתה) או אינה מאפשרת לו לתפקד כראוי במשימות שונות, למשל להתמקד במשימה אחת בלבד כמו שינון חומר למבחן.

Comments


bottom of page