top of page

רצועת העוררות


דמיינו שיש לנו מעין כפתור קשב קטן בראשנו. את הכפתור הזה אנו יכולים לסובב ולהגביר את רמת הקשב שלנו, ולסובב לצד השני ולהנמיכו. כשאנחנו רוצים ללכת לישון, אנחנו מסובבים את כפתור הקשב לאט לאט עד אשר כל גירויי חיצוני הופך לחסר לחשיבות ואנחנו מתכנסים פנימה לתוך עצמנו ונרדמים. כשאנחנו יושבים בכיתה ולומדים חומר חדש, עלינו להגביר את כפתור הקשב בכדי שנוכל להקשיב לדברי המורה, להעתיק מהלוח ולהבין את הנאמר. אולם העלאת רמת הקשב צריכה להיות עד רף מסוים, אם נגביר אותו ללא אבחנה לא נוכל להתרכז כראוי במורה ובדבריה כיוון שנהיה מודעים מדי לגירויים נוספים מסביבנו.


בשפה המקצועית כפתור הקשב הוא מעיין רצועה של עוררות. בקצה התחתון של העוררות איננו ערים כלל לגירויים חיצוניים, מצב זה קורה רק כשאנחנו מתים….קצת מעל קצה זה קיימים מצבי עוררות נמוכים כגון מצבי שינה. בשינה העוררות שלנו נמוכה לרוב הגירויים, אולם קיימים גירויים שיצליחו לחדור לתודעה שלנו במהלך השינה ויעירו אותנו – למשל קול חזק כמו שעון מעורר או תינוק בוכה, או מגע של אדם המטלטל אותנו.


נמשיך הלאה ברצועת העוררות. במרכז הרצועה, רמת העוררות מאפשרת לבצע פעולות כמו למידה, משחק או שיחה. ככל שנתקדם לרמת עוררות גבוהה יותר נהיה ערים ליותר גירויים בו זמנית, ויכולתנו להתמקד בגירוי יחיד תיפגע. דוגמא למצב זה הוא התמודדות אל מול סכנה – בזמן זה האדם נמצא בעוררות גבוהה, כל חושיו דרוכים וקולטים מידע רב מהסביבה. עוררות זו מאפשרת לו לקלוט כל איום פוטנציאלי, אך אינה מאפשרת לו להתמקד לעומק בפרט אחד.


כאשר אדם יודע לווסת את רמת העוררות שלו בהתאם לדרישות הסביבה המשתנה, אז ניתן לומר שהוא בעל תפקודי קשב תקינים. אנשים עם הפרעות קשב מתקשים לווסת את כפתור הקשב באופן יעיל: לפעמים הם נמצאים ברצועת עוררות נמוכה מדי, ואינם מסוגלים להפנות קשב לגירויים חיוניים הקשורים ללמידה. לעיתים הם בעוררות יתר ואז אינם מצליחים להימנע ממעבר מגירוי לגירוי משום שהם ערים לכל הגירויים (בדומה לאדם במצב סכנה). לעיתים הם מתעמקים ושקועים בגירוי מסוים באופן שאינו מאפשר להם לשים לב לגירויים חשובים אחרים, ואז שוב הם מחמיצים מידע חשוב.


טיפול בהפרעות קשב וריכוז מסייע להתמודד עם הקשיים בויסות העוררות: טיפול תרופתי להפרעות קשב מאזן באופן זמני את רמת העוררות של האדם. טיפול התנהגותי מקנה כלים וטכניקות שונות שאינם מתקנים את בעיית ויסות העוררות אך מאפשרים לאדם לפצות על המגבלות הנוצרות עקב הקושי בויסות הקשב.

Comments


bottom of page