top of page

שינה והפרעות קשב


שינה סדירה ומאורגנת משפיעה באופן משמעותי על התפקוד של האדם. גם לשינויים קלים בהרגלי השינה יש השפעה רבה על הקשב ועל היכולת להוציא לפועל מטלות הדורשות ריכוז. הדבר נכון לגבי כל האנשים, וקל וחומר שהוא תקף לאנשים עם הפרעות קשב, כששינה לא מאורגנת עלולה להחמיר סימפטומים של הפרעת קשב וריכוז. ממחקרים עולה כי למעלה מ-50% מהילדים והמבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז סובלים גם מהפרעות בשינה. הפרעות בשינה של אנשים עם ADHD יכולות להתבטא במגוון דרכים, כגון חלימה בהקיץ, קושי להתארגן לשינה, אינסומניה, חוסר מנוחה, קושי להירדם בלילה, קשיים בהתעוררות ושינה לא רציפה. לא ברור אם הפרעות בשינה הן חלק בלתי נפרד מהפרעות הקשב, בדומה או שבעיות השינה מתפתחות עקב מאפיינים של הפרעות קשב כגון קושי לעמוד בזמנים או קושי בוויסות רמת העוררות. בין אם כך ובין אם כך, ממצא ברור שעולה ממחקרים הוא כי בניית הרגלי שינה טובים יותר אצל ילדים ומבוגרים עם הפרעות קשב מפחית מחומרת הסימפטומים, ואצל ילדים הדבר תומך בהתפתחות קוגניטיבית תקינה ומשפר את איכות חיים של הילדים ושל הוריהם. בהתאם לממצאים הנ"ל, חלק חשוב בטיפול בהפרעות קשב הוא בחינת הרגלי השינה. לפני שמתחילים בעבודה התנהגותית לארגון שעות השינה, יש לערוך בדיקה שינה מקיפה על מנת לבחון אם יש סיבות אחרות לבעיית השינה, ולטפל בהן במידה וקיימות. במידה ואין צורך בהתערבות פרמקולוגית להסדרת השינה והיא נובעת מקיום ADHD, ניתן לבנות תוכנית המורכבת משינויים קלים והדרגתיים, המאפשרת להגיע לשינה סדירה ורציפה, בשעות סבירות. העבודה ההתנהגותית בנוגע להסדרת שעות השינה כוללת שינויים בהרגלים של האדם ובסביבתו. מטרת השינויים היא לווסת את רמת העוררות, כך שהיא תהיה גבוהה יותר לאורך היום ונמוכה לקראת השינה, ולהפחית את רמת הגירויים הסביבתיים למינימום, כדי לא לעורר שוב את האדם. דוגמאות להתערבויות להסדרת שינה אצל ילדים ומבוגרים עם ADHD: פעילות מרובה בשעות היממה, כולל פעילות גופנית סדירה, והורדת רמת הפעילות לקראת זמן השינה. הקדמת שעת השינה בחצי שעה /שעה, כדי להגיע בהדרגה לשעת שינה סבירה. יצירת טקס קבוע סביב הכניסה למיטה (גם עבור מבוגרים). הוצאת מסיחים מחדר השינה (הוצאת טלוויזיה, מחשב, אי שימוש בסלולרי בחדר השינה…)


מקור:

Sun Young R.Y., Umesh .J., Shapiro.C.(2012).Sleep in attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adults: Past, present, and future. Sleep Medicine Reviews: 16 371-388.

bottom of page