top of page
מגדלור.png

סדנאות והרצאות

כחלק מהניסיון להעלות את המודעות לחשיבות טיפול בקשיים בדימוי גוף, מתקיימות במרכז מעת לעת פעילויות לקהל המקצועי ולקהל הרחב. בקרוב נעדכן על סדנאות והרצאות בנושא של דימוי גוף.

4כשהגוף יהפוך למילה.jpg
5כשהגוף יהפוך למילה.jpg
bottom of page