top of page
11.png
סלוגן.png
אודות
גדולה וקטנה.jpg

'דימוי גוף' הוא ייצוג הגוף שלנו בדמיוננו מבחינת נראות ותפקוד. 'דימוי גוף' כולל את המחשבות, האמונות, הרגשות והתחושות שיש לנו כלפי גופנו, ומושפע ממסרים של החברה ומהפנמות מדמויות שטיפלו בנו. כל אלו מהווים מערכת יחסים שלנו עם עצמנו דרך הגופניות שלנו. דימוי גוף חיובי תורם ל-wellbeing ולשביעות רצון מהחיים בעוד דימוי גוף שלילי הוא נבא משמעותי לתחלואה גופנית ונפשית. מתוך תפיסה של קידום בריאות, המרכז ממוקד בטיפול בדימוי גוף בהפרעות נפשיות וגופניות שונות, ומושתת על ערכים של קבלה, חמלה, משחקיות והנאה לשם קידום חיים בריאים ויצירתיים.

עץ.png
ייחודית.png
עץכיתוב.png

 פרויקט: להיראות כמו עצמך

יוצרים: כולנו יחד

שירותים ופעילויות

שירותים ופעילויות

המרכז עובד לפי מודל אינטגרטיבי הממוקד בדימוי גוף תוך שילוב עבודה קוגניטיבית, חוויתית והתנהגותית. במרכז מוצעים שירותי הערכה וייעוץ לגבי התאמת טיפול, טיפולים פרטניים וקבוצות עבור מטופלים.ות המתמודדים.ות עם קשיים סביב דימוי גוף. המרכז שם לו למטרה להעלות את המודעות לחשיבות הטיפול בדימוי גוף כחלק מקידום בריאות נפשי וגופני. לשם כך, תהיה גם פעילות של סדנאות, הרצאות ותערוכות בנושא עיסוק בנראות הגוף ובתפקודו תוך שת"פ עם צוות רב-מקצועי.

Senior Yoga Class
מה נלווה.png
סטורי123.png
לוטוס.png

קשיים סביב דימוי גוף מאפיינים מגוון הפרעות נפשיות וגופניות, ומקבלים ביטויים סימפטומטיים שונים: עיסוק רב בגוף באכילה, פנייה לניתוחים חוזרים, שינויים מצב רוח ועוד. מה הסימפטומים שלך? מה מוקדי הסבל שלך?בעת פנייתך למרכז, נתחיל יחד להכיר את הסיפור שמתחת לסימפטומים השונים, ונתחיל להסתכל על הקשיים שלך מתוך פרספקטיבה רחבה יותר, שלוקחת בחשבון גם את הכוחות והמשאבים שלך. 

פינת קריאה

צור קשר
bottom of page